0

Pierwsza łatka PHP 7

Kod PHP

Minęło tylko kilka tygodni od kiedy oficjalnie wypuszczono nową wersję PHP, a już wydano pierwszą paczkę naprawiającą napotkane błędy. Wydanie otrzymało tym razem nazwę PHP 7.0.1. Całość dokonanych zmian można oczywiście znaleźć w changelogu na stronie PHP. Nie ma tam żadnych… Czytaj dalej